top of page
Condicions generals de venda

El present acord regula les condicions generals de compra dels diversos productes oferts en aquesta pàgina web per PICAP SL (en endavant EL VENEDOR) amb NIF núm. B59202259 domicili LA SELVA, 10 – POLÍGON INDUSTRIAL PLA DE LA BRUGUERA DE CASTELLAR DEL VALLÈS 08211 (BARCELONA).

El CLIENT en el moment que compra algun dels nostres productes, accepta i se sotmet expressament a les clàusules especificades a continuació, així com a les condicions d'accés i ús del nostre portal i la seva política de privacitat, accessibles a través de l'enllaç "Avisos Legals ".

1. Preus

En contraprestació pel producte adquirit, el CLIENT accepta pagar expressament a EL VENEDOR les quantitats especificades en el moment de la compra a la relació de preus establertes en la web www.actualrecords.cat per als productes escollits.

Els preus que es detallen per a cada producte inclouen l’IVA.

Un cop finalitzada la selecció de productes i de manera prèvia a la confirmació de la comanda i abans de procedir al pagament del mateix, en pantalla apareixerà el preu final de la compra que inclourà l'IVA (Impost sobre el Valor Afegit).

Les despeses de transport NO estan inclosos en el preu dels productes. El preu final, incloent les despeses de transport, s'indica al final del procés de compra abans de procedir al pagament.

No s'inclou tot allò que no aparegui especificat en la descripció com a inclòs.

2. Procediment de compra

A la pàgina web es detallen tots els nostres productes de manera individualitzada. El procediment per efectuar i gestionar la compra es va indicant a la pàgina web i només s'han de seguir els següents passos:

a. Escollir el producte que desitgi adquirir.

b. En seleccionar un producte pot ser afegit a la cistella de la compra i podrà escollir entre seguir comprant o tramitar la comanda.

c. Per tramitar la comanda haurà d'emplenar un formulari amb les seves dades personals per formalitzar el procediment de compra.

d. A continuació, es procedirà a la verificació de la comanda on es detallen un a un els articles seleccionats i es calcula el preu total.

e. Així mateix, caldrà indicar l’adreça de lliurament de la compra realitzada.

f. Una vegada tramitat el procés, caldrà marcar de manera prèvia una casella de verificació de lectura i acceptació els termes i condicions de venda.

g. A la pàgina web se li facilitaran els mecanismes perquè pugui efectuar-se el pagament en funció del sistema triat en cada cas.

h. Una vegada introduïdes les dades per al pagament, haurà de confirmar la comanda prement el botó "Comprar".

i. Un cop premut el botó "Comprar" es procedirà al lliurament del producte.

El CLIENT es dóna per informat que les fotografies i descripcions dels productes en la pàgina web són una imatge aproximada dels productes oferts pel que és possible que puguin diferir de l'original. Les descripcions i il·lustracions dels productes oferts a través de la present pàgina web es realitzen merament a títol informatiu.

3. Disponibilitat i Lliurament

Els productes oferts per EL VENEDOR es troben disponibles per a la seva distribució arreu del món.

Les comandes es processaran un cop que s'hagi rebut correctament el pagament.

Els productes oferts per EL VENEDOR estaran sempre subjectes a disponibilitat que s'indicarà específicament a la nostra web per a cada producte pel que, en cas de no trobar-se disponible algun article ofert, s'informarà degudament de la manca de disponibilitat al CLIENT per a la compra. En condicions normals, tots els productes que apareixen a la nostra web es troben disponibles per al seu lliurament en els terminis indicats.

En els casos en què, un cop realitzat la comanda, el producte contractat pel CLIENT es trobi esgotat, se li informarà d'això degudament i se li oferirà un producte alternatiu de característiques similars d'igual preu i qualitat al comprat. Si tot i així, el CLIENT no estigués interessat a acceptar l'alternativa proposada, EL VENEDOR procedirà a la devolució de la suma ja abonada i l'informarà dels tràmits i terminis de reemborsament.

Com a norma general, el termini màxim de lliurament a domicili serà de 2 a 15 dies hàbils, depenen del país de destí, des del moment de la compra i una vegada confirmat el pagament. Aquests terminis de lliurament són aproximatius i en cap cas vinculants per EL VENEDOR que, en qualsevol cas, farà el lliurament abans de 30 dies.

Els lliuraments es realitzaran els dies feiners (dilluns a divendres).

El lliurament del producte comprat a domicili s'efectuarà per un servei de missatgeria o Courier conjuntament amb un albarà de lliurament a l'adreça indicada en l'ordre de comanda que el CLIENT haurà de signar com a document de recepció. Així mateix, el CLIENT estarà degudament informat en el cas que ocorri una incidència o el lliurament es retardi per qualsevol motiu.

Si no fos possible el lliurament en l'adreça indicada per absència del destinatari, el servei de missatgeria o Courier es posarà directament en contacte amb el CLIENT, i se li indicarà detalladament els passos a seguir. En el cas que l'impossibilitat del lliurament sigui ocasionada per haver-ne consignat una adreça errònia, el cost de la reexpedició de la comanda anirà a càrrec del CLIENT. EL VENEDOR no es responsabilitza dels retards en els lliuraments de les peces comprades per causes atribuïbles al servei de missatgeria o Courier.

Amb l'objecte de que en tot moment estigui informat de la gestió de la seva compra, rebrà per correu electrònic un avís de la confirmació de la seva comanda i del pagament.

Així mateix, el CLIENT pot consultar l'estat de la seva comanda enviant un correu electrònic a l'adreça comandes@actualrecords.cat i a través de l’adreça electrònica de contacte que posem a la seva disposició a la secció CONTACTE.

4. Pagament i períodes de pagament

S'accepta les següents formes de pagament:

  • Targeta de Crèdit o Dèbit: La transacció es realitza connectant directament amb l'entitat bancària BANC SABADELL a través del seu passarel·la de pagament.

  • PayPal

  • Transferència bancària: fent un ingrés de l' import total de la compra en el compte corrent que se li indica.

  • Contra reemborsament: El pagament es fa en efectiu en el moment de rebre la comanda a l'adreça d'entrega indicada al formulari de compra i aquesta modalitat de pagament no és apta per a compres internacionals.

EL VENEDOR no té coneixement de les dades referents a la targeta de crèdit. Tots els nostres sistemes de pagament són totalment segurs.

Els pagaments són previs al lliurament del producte, de manera que EL VENEDOR no proporcionarà el producte sol·licitat fins al moment en què hagi rebut el pagament del mateix. EL VENEDOR es reserva el dret a cancel·lar temporalment o definitivament el lliurament del producte, davant de qualsevol incidència en matèria de cobrament del mateix.

5. Devolucions

Al cas d'errors en el producte lliurat, només s'admetran devolucions o canvis si no han transcorregut més de 14 dies des de la recepció del mateix, si inclou l'embalatge i es comprova que es tracta d'un error.

Tant en el cas de devolució per defecte de fabricació o embalatge com en el cas d'error en la comanda, s'oferirà CLIENT, si és possible, la substitució del producte per una altra d'igual o alternatiu sense cost addicional i sense dret, per part del CLIENT, a cap tipus de compensació. Les despeses que generi l'enviament de substitució aniran a càrrec de EL VENEDOR.

En tot cas, la devolució quedarà sempre subjecta a previ examen per part EL VENEDOR l'estat del producte objecte de devolució i a la verificació que s'han complert els requisits exigibles en aquestes condicions de venda. Un cop rebuda la devolució i en cas que sigui procedent, reemborsarem l' import cobrat en un termini màxim de 15 dies i en els mateixos termes que es van usar per realitzar el pagament.

EL VENEDOR es reserva el dret de rebutjar devolucions comunicades o enviades fora del termini fixat o de productes que no es trobin en les mateixes condicions en què van ser rebuts.

Les devolucions es gestionaran a través de l'enviament d'un correu electrònic a comandes@actualrecords.cat realitzant una descripció dels motius i de les causes al·legades per a la devolució. Així mateix, caldrà assenyalar el nom i cognoms i el número de referència de la comanda. Un cop rebuda la petició, la tramitarem oportunament.

6. Comunicacions

Totes les notificacions entre les parts es realitzaran preferentment a través de correu electrònic. El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement de EL VENEDOR qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant aquesta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància. En cas de modificació el CLIENT haurà de posar en coneixement de EL VENEDOR en el correu electrònic o telèfons indicats a la nostra pàgina web.

En compliment de l'article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, l'informem que els nostres enviaments comercials i informacions relatives a la nostra web i als productes que s'hi ofereixen, es realitzaran per mitjà de correu electrònic a l'adreça de correu electrònic que ens faciliti, sempre amb caràcter revocable. En tot cas, té l'opció de rebutjar les nostres comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l'adreça contacte@actualrecords.cat indicant en l'assumpte la paraula BAIXA.

7. Compromís, acceptació i validesa del contracte

Tal com s'indica en la política de privacitat de la nostra pàgina web, el CLIENT és el responsable de facilitar les seves dades de forma exacta i veraç, així com de l'actualització dels mateixos.

El CLIENT reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals d'ús i la política de privacitat de la pàgina web.

El CLIENT reconeix que ha entès tota la informació respecte als productes i serveis, incloent el de lliurament, oferts a la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en el present contracte electrònic, pel que afirma que són suficients per a l'exclusió l'error en el consentiment del present contracte, i per tant, les accepta integra i expressament.

El CLIENT és plenament conscient que l'acceptació i execució del present contracte tindrà lloc per mitjà del subministrament de les seves dades i la pulsació del botó "Comprar" indicat a la nostra pàgina web i que es perfeccionarà amb el pagament del servei.

8. Dades personals

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades personals que ens faciliti per realitzar el procés de contractació i els derivats de la prestació del servei, són confidencials i que s'incorporaran a un fitxer de "Gestió" responsabilitat de EL VENEDOR, amb la finalitat de proveir dels articles contractats, així com remetre-li informació comercial dels nostres articles i productes, fins i tot per correu electrònic.

Així mateix, l'informem que les dades personals facilitades són tractades internament i amb la màxima confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat regulades en el Reial Decret 1720/2007 i que no són publicats ni transmesos a terceres persones per a ser utilitzats amb fins comercials o promocionals.

En qualsevol moment oposar-se a la recepció dels nostres enviaments comercials, així com exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes legalment establerts.

Atenció: Les presents Condicions Generals de Compra han estat actualitzades amb data 4/9/2014. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació, així com variar la relació als preus i productes oferts. Si us plau, comprovi la data d'emissió en cada ocasió en que es connecti a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa que no s'ha produït modificació alguna que l'afecti.

 
 
bottom of page