top of page
Avís legal i política de privacitat
 

I. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: Picap, S.L.

CIF: B59202259

Adreça postal: C/ La Selva, 10 (P.I. Pla de la Bruguera), 08211, Castellar del Vallès

Correu electrònic: picap@picap.cat

Picap, S.L., com a responsable del lloc web, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals, Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), i per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), li comunica que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d'índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

Si té qualsevol dubte, consulta i/o comentari referent al tractament, manipulació, gestió, emmagatzematge i/o privacitat de les seves dades pot dirigir-les a través de correu electrònic o correu postal a les respectives adreces indicades més amunt.

La pàgina web i tots els dominis i directoris inclosos sota la mateixa (d'ara endavant conjuntament denominats com a Lloc), així com els serveis o continguts que a través d'ell es puguin obtenir, estan subjectes als termes que es detallen en aquest Avís Legal, sense perjudici que l'accés a algun d'aquests serveis o continguts poguessin precisar de l'acceptació d'una Condicions Generals addicionals.

Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal i Política de Privacitat no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del Lloc, ja que qualsevol ús que faci del mateix o dels serveis i continguts en ell inclosos implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

II. FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s'utilitzaran per a les següents finalitats:

 • Enviar les comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, comunicacions socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, si l'usuari ha consentit expressament l'enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant subscripció al butlletí d'electrònic.

 • Respondre les consultes i/o proporcionar informació requerida per l'usuari.

 • Utilitzar les seves dades per a celebrar sortejos i concursos. L'usuari accepta expressament que s'utilitzin les seves dades per a la celebració de sortejos i concursos.

 • Notificar-li els canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de galetes.

 • Les dades de clients i/o de proveïdors seran tractats, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment enviant un escrit amb l'assumpte “Baixa” a picap@picap.cat.

D'acord amb la LSSI, Picap, S.L. no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus electrònics comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà de Picap S.L. l'usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per a rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceixi el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatius i de trànsit durant el termini màxim de 2 anys en cas que pogués ser requerit per un Jutges i Tribunals o per a incoar accions internes derivades de l'ús indegut del lloc web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automàtics que produeixin efectes sobre les seves dades.

III. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment per a dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà en marcar la casella corresponent en el moment de recollir les seves dades.

No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

En els casos en què existeixi una relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l'existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

IV. COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació enviada quedarà incorporada en els sistemes d'informació de Picap, S.L. A acceptar aquestes condicions, termes i polítiques, l'usuari consent expressament que Picap, S.L. realitzi les activitats i/o accions següents, excepte que l'usuari indiqui el contrari:

• L'enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per qualsevol mitjà habilitat per a informar els usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altres informacions sobre els serveis i productes relacionats amb l'activitat. L'usuari accepta expressament que es realitzin anàlisi de perfils i d'ús a partir de l'historial de compres de l'usuari.

• En el cas que l'usuari hagi consentit expressament a l'enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció del butlletí electrònic, l'enviament d'aquestes comunicacions per mitjans electrònics per a informar els seus usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altres informacions sobre els serveis i productes de Picap S.L. iguals o similars a les que van ser inicialment objecte de contractació o d'interès per l'usuari.

• La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

V. MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

S'informa l'usuari que els mitjans habilitats per l'empresa per a comunicar-se amb clients i altres afectats és el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d'empresa i el correu electrònic corporatiu.

Si vostè envia informació personal a través d'un mitjà de comunicació diferent dels indicats en aquest apartat, Picap S.L. quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

VI. DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

Picap, S.L. no duu a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d'una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d'algun delicte per part de l'usuari. La informació facilitada serà sol la que disposi en aquest moment el prestador.

La informació que vostè ens proporcioni tant a través d'aquest lloc web com a través de l'aplicació serà allotjada en els servidors de Picap, S.L.

 

VII. DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari interessat, pot sol·licitar l'aplicació dels següents drets davant de Picap, S.L. presentant un escrit en l'adreça postal de l'encapçalat o enviant un correu electrònic a picap@picap.cat., indicant en l'assumpte “LSSI, Drets ARC”, i adjuntant la fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

 • Dret d'accés: permet a l'interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.

 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets.

 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequats o excessius.

 • Dret d'oposició: dret de l'interessat al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o que s'esborrin.

 • Limitació del tractament: implica marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu tractament futur.

 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l'interessat perquè aquest pugui transmetre'ls a un altre responsable, sense impediments.

 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils): dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

 

L'usuari té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).

VIII. INFORMACIÓ ADDICIONAL

A. INFORMACIÓ QUE RECOPILEM

Obtenim informació mitjançant un formulari de subscripció amb la informació mínima i indispensable. En aquest formulari vostè facilitarà les dades següents: correu electrònic, nom.

B. COOKIES

El nostre Lloc utilitza cookies i altres tecnologies de seguiment per a diferenciar-lo d'altres usuaris del nostre Lloc. Això ens ajuda a proporcionar-li una bona experiència en navegar pel nostre Lloc i també ens permet millorar-lo. Per a obtenir informació detallada sobre les cookies i altres tecnologies que utilitzem, així com per a conèixer els fins per als quals les usem, dirigeixi's a la nostra política de cookies que trobarà a continuació.

C. XARXES SOCIALS

Li comuniquem que Picap S.L. pot tenir presència en les xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores en les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de Picap S.L. es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social en cada cas i que hagin estat acceptades prèviament per l'usuari.

Picap, S.L. tractarà les seves dades amb la finalitat d'administrar correctament la seva presència en les xarxes socials, informant-lo d'activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia en la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives als nostres usuaris o a tercers i, en general, qualsevol dels continguts que Picap, S.L. consideri inapropiats.

 • I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l'ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, Picap, S.L. es reserven la potestat de retirar, sense avís previ del lloc web o de la xarxa social corporativa, aquells continguts que es considerin inapropiats.

En tot cas, si vostè envia informació personal a través de les xarxes socials, Picap, S.L. quedarà exempt de qualsevol responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la plataforma en qüestió, i, si l'usuari les vol conèixer, haurà de consultar les condicions particulars corresponents de la xarxa en qüestió.

D. UNS ALTRES TERCERS, ELS QUALS FACILITEN CONTINGUT, PUBLICITAT O PRESTACIONS ALS NOSTRES SERVEIS

És possible que part del contingut, publicitat i prestacions del nostre Lloc sigui facilitat per tercers no vinculats a nosaltres. Per exemple, és possible que tingui l'oportunitat de registrar-se en el nostre Lloc per mitjà de serveis de registre, com ara Facebook Connect o un proveïdor de Open ID. Aquests serveis autenticaran la seva identitat i li facilitaran la possibilitat de compartir amb nosaltres determinades dades personals. Determinats serveis, com Facebook Connect, li donen l'opció de publicar en la seva pàgina de perfil informació sobre les activitats que dugui a terme en aquest Lloc, per a així compartir-la amb altres persones dins de la seva xarxa de contactes.

També és possible que tercers anunciants tinguin presència en els nostres Llocs. És possible que tant aquests que hem esmentat com uns altres tercers recopilin o rebin determinada informació sobre l'ús que vostè faci dels nostres Llocs, incloent per mitjà de l'ús de cookies i altres tecnologies d'internet; aquesta informació podria recopilar-se al llarg del temps i combinar-se amb informació recopilada en altres pàgines web i serveis en línia.

Algunes d'aquestes empreses participen en programes desenvolupats per la indústria, destinats a oferir als consumidors diferents opcions sobre si rebre o no publicitat dirigida. Si ho desitja, pot visitar aquestes pàgines web, gestionades per la Network Advertising Initiative (iniciativa publicitària en la xarxa): www.networkadvertising.org, Digital Advertising Alliance (aliança de publicitat digital): www.youradchoices.com, i la European Interactive Digital Advertising Alliance: https://youronlinechoices.eu/.

E. ENLLAÇOS A PÀGINES WEB DE TERCERS

El nostre Lloc, butlletins de notícies i altres comunicacions poden contenir, en un determinat moment, enllaços des de i cap a les pàgines web de les nostres xarxes de socis, anunciants i filials. Si vostè fa clic en algun enllaç a qualsevol d'aquestes pàgines web, tingui en compte que aquestes tenen les seves pròpies polítiques de privacitat, i que nosaltres no acceptem cap responsabilitat per aquestes polítiques.

F. MENORS

Aquest Lloc no està dirigit a menors (segons la definició d'aquest terme en la legislació nacional). Picap S.L. no recopila, de manera conscient, informació de menors (segons la definició d'aquest terme en la legislació nacional) sense el consentiment dels seus pares, excepte quan es faci a l'empara de la legislació aplicable.

G. CANVIS EN POLÍTICA DE PRIVACITAT ACTUAL

Picap, S.L. es reserven el dret de modificar aquesta política per a adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials.

Qualsevol canvi important que puguem fer en la nostra política de privacitat en el futur es publicarà en aquesta pàgina abans que el canvi es faci efectiu, o bé li ho notificarem a través del Lloc o, quan escaigui, per correu electrònic. Tingui a bé consultar aquesta pàgina amb freqüència, per a veure les actualitzacions o canvis en la nostra política de privacitat.

H. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El disseny del portal i els seus codis font, així com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix pertanyen a l'AEPD i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

I. LEGISLACIÓ

Amb caràcter general, les relacions de Picap, S.L. amb els usuaris de serveis telemàtics d'aquest lloc web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola en la qual les parts se sotmeten expressament, i per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús seran competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

 
 
 
 
 
bottom of page