Donant compliment a l’establert al Reial Decret Llei 13/2012, l’informem que aquest lloc web utilitza cookies per a millora l’experiència dels seus usuaris, pel que demanem el seu permís per a obtenir dades estadístiques de la seva navegació a aquesta web. Si vostè continua navegant, entendrem que accepta l’ús de les mateixes. Tancar

Avís Legal

Aquest AVÍS LEGAL estableix la informació general que els prestadors de serveis de la societat de la informació estan obligats a posar a disposició dels consumidors i usuaris, per imperatiu de l’Art. 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic.

En conseqüència, s’informa dels extrems següents:

Aquesta pàgina web és propietat de Picap, S.L., amb domicili social a Castellar del Vallès, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 27.299, full B-116.127 inscripció primera i CIF B-59202259.

A través d’aquest AVÍS LEGAL es pretén regular l’accés i l’ús i, en general, la relació entre aquest Portal (en endavant WEBSITE) accessible a l’adreça d’Internet http://www.actualrecords.cat , i els usuaris del WEBSITE (en endavant usuaris).

Per a qualsevol consulta o proposta, pot dirigir-se a nosaltres a l'e-mail contacte@actualrecords.cat i/o per correu postal a l'Apartat, 253 08200 de Sabadell, Catalunya.

L'accés a la nostra pàgina web per part de l'usuari és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegre, expressa i sense reserves, de les presents CONDICIONS GENERAL D'ÚS vigents en el moment de l'accés, que li demanem llegeixi detingudament. Si l'usuari no estigués d'acord amb les condicions presents, haurà d'abstenir-se d'utilitzar aquest portal i d'operar pel mateix.

A través de la nostra pàgina Web oferim informació sobre Picap, S.L., així com diversos continguts relatius als sectors que representem, sense que això suposi cap relació professional, mercantil ni laboral amb l'usuari. En qualsevol moment podem modificar la presentació i configuració de la nostre Web site i fins i tot retirar-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts de la mateixa, tot això de forma unilateral i sense avís previ, pel que és molt important que l’usuari visiti aquest avís legal de forma freqüent.

DRETS D'AUTOR

Tots els continguts, textos i imatges presents a la nostra Web són propietat de Picap, S.L. i estan protegits pels drets de Propietat Intel•lectual.

L'usuari té únicament dret a un ús privat dels mateixos, i necessita una expressa autorització de Picap, S.L. per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los i, especialment, comercialitzar-los o bé fer ús de qualsevol dret del titular.

Queden especialment prohibides:

  • La presentació d’una pàgina del WEBSITE en el marc d’una altra pàgina web que no pertanyi a Picap, S.L., mitjançant la tècnica denominada "framing", si no compta amb l’exprés consentiment per escrit de Actual Records Distribució.
  • La inserció d’una imatge difosa en el WEBSITE en una pàgina o base de dades que no pertanyi a Picap, S.L., mitjançant la tècnica denominada "in line linking", si això no compta amb l’expressa autorització de Picap, S.L.
  • L’extracció i ús dels elements del WEBSITE que causin o no un perjudici qualsevol a Picap, S.L., conforme a les disposicions del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, d’incorporació al dret espanyol de la directiva 96/9/CE sobre la protecció jurídica de les bases de dades.
  • Picap, S.L. haurà d’autoritzar expressament l’establiment d’enllaços d’hipertext (hipervincles) a una altra website adreçats a la pàgina inicial d’aquest WEBSITE o a qualsevol altra pàgina interna d’aquest, sempre que les corresponents pàgines apareguin a una finestra completa i sota les adreces electròniques pròpies d’aquest.

Els drets no expressament concedits anteriorment queden reservats a Picap, S.L. o, si escau, a tercers col•laboradors.

Tots els noms comercials, les marques o els signes distintius, els logotips, els símbols, les marques mixtes, les figuratives o les nominatives que apareixen en aquest WEBSITE pertanyen a Picap, S.L. o és Picap, S.L. qui en disposa, amb autorització prèvia, el dret d’ús, i es troben protegits per la legislació vigent en aquest sentit.

En el supòsit que qualsevol persona consideri que a la present pàgina web es vulnera qualsevol norma referent als drets de la propietat intel•lectual i /o industrial, entre altres drets, agrairem que es comuniqui amb l'objectiu de restablir l'ordre pertorbat, en cas que s'hagi produït.

Els presents avisos legals i polítiques de privacitat es regeixen per la normativa que s'aplica en exclusiva a l'estat espanyol, Llei 15/1999, de protección de Dades de Caràcter Personal, quedant sotmesa a ella tant els ciutadans del mencionat estat com els altres ciutadans d'altres estats que utilitzin aquesta web.

CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB

L'accés a la nostra web és gratuït i no es demana prèvia subscripció o registre. No obstant ens reservem el dret de condicionar la utilització de determinats serveis o continguts a la prèvia subscripció i/o a la contraprestació econòmica.

Els serveis que requereixen una contraprestació econòmica per la seva utilització, quedaran degudament identificats a la website, amb fàcils indicacions per a la subscripció i/o procedir al seu abonament.

L'usuari ha d'accedir a la pàgina web amb bona fe, les normes d'ordre públic, a les presents condicions generals d'utilització i, en el seu cas, les condicions específiques d'ús que podrien ser d'aplicació.

L'accés a la nostra web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l'usuari, que haurà de respondre, en tot cas, dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

L'usuari té expressament prohibida la utilització i l'obtenció dels serveis i continguts oferts a la present pàgina web, per procediments diferents als estipulats en les presents condicions d'ús i, en el seu cas, en les condicions particulars que regulin l'adquisició de determinats serveis.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que ofereixin altres websites a les que s'hi pugui accedir a través dels enllaços (links, banners, botons, buscadors) que la nostra web posa a la seva disposició, li comuniquem que Picap, S.L. queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar de la utilització d'aquestes pàgines web alienes a la nostra empresa per part de l'usuari, pel que recomanem llegir detingudament els avisos legals que recullen tots els llocs webs.

Queda expressament prohibida la introducció d'"hiperenllaços" a pàgina web alienes a la nostra Empresa, que permetin l'accés a la nostra pàgina web sense el previ consentiment de Picap, S.L. En tot cas, l'existència dels hiperenllaços a llocs web aliens a nosaltres, no implicarà en cap cas l'existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web a on s'estableix l'hiperenllaç, ni l'acceptació per part de Picap, S.L. dels seus continguts i serveis.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Picap, S.L. els hi comunica, que amb la finalitat d'informar de la nostra empresa i dels seus serveis, així com remetre informació comercial, en aquesta web es poden sol•licitar dades de caràcter personal, que en cap cas està obligat a facilitar-nos, que seran objecte de tractament i seran incorporades als nostres fitxers. Tanmateix, li informen que totes les dades son tractades conforme la llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, i que els nostres fitxers estan inscrits en el registre general de dades personals, a on pot consultar-se el règim aplicable i les condicions d’aquesta base de dades.

Picap, S.L. com a responsable dels seus fitxers, considera que quan vostè accepta enviar les seves dades personals a través de formularis que pugui tenir aquesta web, o bé mitjançant correu electrònic, ens està donant expressament la seva autorització i consentiment pel seu tractament i incorporació de les mencionades dades als nostres fitxers, amb el ben entès que és de caràcter revocable i sense efectes retroactius, i accepta les condicions de tractament expressades a continuació.

Picap, S.L. es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les seves dades personals als seus fitxers.

En qualsevol moment té el dret gratuït d'accés als nostres fitxers per tal de consultar les seves dades, rectificació si són errònies o si han canviat, i cancel•lació si no desitja que segueixin incorporades als fitxers. Pot comunicar-nos el dret que desitgi exercir dirigint-se a: Picap,S.L. - Responsable de dades personals- contacte@actualrecords.cat o per correu postal a l'Apartat, 253 08200 de Sabadell. Picap,S.L. informa que les seves dades son tractades de forma confidencial i són utilitzades exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. Per tant, no cedim ni comuniquem les seves dades a tercers, exceptuant els casos legalment previstos.

Considerem que si no cancel•la expressament les seves dades personals dels nostres fitxers, continua interessat/da en seguir formant part dels mateixos fins que Picap, S.L. ho consideri oportú i mentre siguin adequats per a la finalitat per a la qual es van obtenir. Aquesta pàgina web no utilitza cookies, ni cap altre mitjà de captació d'hàbits de navegació dels usuaris.

Picap,S.L. en resposta a la confiança dipositada amb nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les seves dades personals, l'informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la seguretat de les mateixes, tal com exigeix el Reial Decret 994/1999 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

RESPONSABILITATS

Al posar a disposició de l'usuari aquesta pàgina web volem oferir-li continguts de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la confecció dels mateixos, així mateix en els mitjans tecnològics que utilitzem. No obstant, no responem de la presència de virus i d'altres elements que d'alguna manera puguin perjudicar el sistema informàtic, documents i fitxers de l'usuari.

Picap,S.L. no garanteix l'exactitud, veracitat i vigència dels continguts d'aquesta pàgina web, ja siguin propis, de tercers o enllaçables a altres webs sites, quedant totalment al marge de qualsevol responsabilitat derivada de l'ús de la mateixa.

Picap, S.L. no garanteix el funcionament correcte respecte a la disponibilitat i continuïtat de la nostra pàgina web. En la mesura del que és possible, intentarem posar en coneixement dels usuaris qualsevol interrupció en els serveis i subsanar-lo amb la major brevetat possible. No obstant, Picap,S.L. queda eximida de qualsevol responsabilitat derivada de l'incorrecte funcionament o interrupcions de la nostra pàgina web.

L'usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l'ús de la nostra pàgina web, i és l'únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la pàgina web es pugui derivar, s'inclou de forma enunciativa i no limitada, tot el resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, obligant-se l'usuari a mantenir indemne a Picap, S.L. per a qualsevol reclamació derivada, directa o indirectament de tal fets.

En conseqüència, Picap, S.L. estarà exempta de tota responsabilitat en els següents casos:

  • per continguts facilitats per Picap, S.L. als seus usuaris a través del WEBSITE, i aquells accessibles a través del buscador del WEBSITE
  • per continguts allotjats en pàgines web accessibles des del WEBSITE
  • pel funcionament del WEBSITE

Tot el que fa referència a la nostra pàgina web, es regeix exclusivament per les lleis de l'Estat espanyol . En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació a la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats o Tribunals de Sabadell, o si així ho decideixen les parts, podran optar per la via de l'arbitratge que designin, a la que s'encarregarà la designació de l'àrbitre o arbitres, i l'Administració de l'arbitratge obligant-se des d'ara al compliment de la decisió arbitral.

ATENCIÓ: Les presents condicions generals d'ús han estat establertes amb data 01/12/2004. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació: per favor, comprovi la data d'emissió en cada ocasió en que es connecti a la nostra pàgina web i així tindrà la certesa que no s'han produït modificacions que el puguin afectar.

Per a qualsevol qüestió relacionada a les condicions d'ús de la nostra pàgina web, pot posar-se en contacte amb nosaltres a Picap S.L. a les adreces mencionades anteriorment.